Προγράμματα του ibody

Pilates, MOTR, Yoga, Power Cycle, TRX, Cross Training, Personal Training.